Het meest simpele systeem : prijs per Kilogram
  • WAT en GEWICHT

WELK AFVAL COLLECTEREN WIJ ?

Afval.Vlaanderen ruimt principieel alle soorten afval op :

Elektrische toestellen, Glas, GFT, Grof vuil, Hout, Huisvuil, Verlichting, Snoeihout, Restafval, Zwerfvuil, Meubels, Huisraad, Papier, Karton, Plastiek, Metale, Textiel, PMD , ...

image-262398-bl.jpg

WELK AFVAL COLLECTEREN WIJ NIET OF IS ER EEN BEPERKING EN/OF MEERPRIJS ?

NIET :

Chemisch afval, Oliën en Vetten.

BEPERKING :

Asbesthoudende producten max 100 Kg per locatie

KGA max 50 Kg per locatie

MEERPRIJS : 

Auto-tractorbanden  van 15€ tot 75€ stuk


HOE WORDT DE PRIJS BEPAALD ?

De prijs is vastgesteld op 1.25€/kg. Tenzij anders bepaald wordt het afval van elke locatie afzonderlijk gewogen en gefactureerd. Dit heeft als voordeel dat éénieder  ( huurder, bewoner, eigenaar, gebruiker, storter, sluikstorter,verantwoordelijke,...)  enkel voor zijn/haar gedeelte betaalt .


image-274662-gevelimpressie_west_hasseltprijs_per_kg.jpg


Er wordt steeds een minimum in rekening gebracht equivalent aan 100 Kg afval ( 125€ excl BTW ) per locatie.